Tarieven

Vanaf 1-1-2014 hoeft u geen eigen bijdrage meer te betalen voor psychologische hulp. Wel valt de psychologische hulp onder het eigen risico, dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg vanuit het basispakket wordt vergoed.Dit is voor 2021 weer vast gesteld op 385,-. Vanaf 2014 wordt door de zorgverzekeraar de behandeling niet meer per gesprek maar per 'product'vergoed. Op basis van uw klachten en diagnose wordt bepaald voor welk product u in aanmerking komt. Dit kan zijn kort, middel of intensief.Over het algemeen gaat het dan om 5, 8 of 10 gesprekken. Ook zijn bepaalde problemen uit gesloten van vergoeding zoals relatieproblemen, rouw, werk- en studieproblemen. U kunt dan wel in behandeling komen maar moet de gesprekken in dat geval zelf bekostigen. Een gesprek kost 90,00 Euro.
Het 'no show tarief', d.w.z. wat u moet betalen als u niet 24 uur voor de afspraak hebt afgezegd, bedraagt helaas 75,-.