Tarieven

Vanaf 1-1-2014 hoeft u geen eigen bijdrage meer te betalen voor psychologische hulp. Wel valt de psychologische hulp onder het eigen risico, dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg vanuit het basispakket wordt vergoed. Vanaf 2014 wordt door de zorgverzekeraar de behandeling niet meer per gesprek maar per 'product'vergoed. Op basis van uw klachten en diagnose wordt bepaald voor welk product u in aanmerking komt. Dit kan zijn kort, middel of intensief.Over het algemeen gaat het dan om 5, 8 of 10 gesprekken. Ook zijn bepaalde problemen uit gesloten van vergoeding zoals relatieproblemen, rouw, werk- en studieproblemen. U kunt dan wel in behandeling komen maar moet de gesprekken in dat geval zelf bekostigen. Een gesprek kost 90,00 Euro.
Ik heb weer contracten afgesloten voor 2019 met alle verzekeraars, behalve CZ/Deltaloyd/OHRA. Het is mogelijk, als u daar verzekerd bent, de behandeling toch vergoed te krijgen in de SGGZ via 1NP, een netwerkorganisatie bij wie ik ben aangesloten. Het 'no show tarief', d.w.z. wat u moet betalen als u niet 24 uur voor de afspraak hebt afgezegd, bedraagt 50 E.