Aanmelding

U kunt zich telefonisch of per mail ( jorijn@elprhijn.nl) aanmelden.
Als ik niet in de gelegenheid ben de telefoon zelf op te nemen wordt u doorverbonden met een antwoordapparaat.Dit apparaat kunt u inspreken, waarna u zo spoedig mogelijk wordt teruggebeld.


Als u voor verzekerde zorg in aanmerking wil komen, is het vanaf 2014 zo dat u een verwijsbrief van de huisarts nodig hebt, waarin de huisarts een voorlopige diagnose moet stellen voor uw klachten. Daarna is het fijn dat u of per mail of per telefoon contact met mij opneemt. Als tijdens dit telefonisch aanmeldingsgesprek of mailcontact blijkt dat uw probleem en hulpvraag bij mij thuis horen, wordt er daarna gevraagd u aan te melden bij 1np. Als het mij niet lukt op korte termijn een afspraak met u te maken, geef ik, indien mogelijk, de naam van een of meerdere collega's die eerder tijd voor u hebben of ik vraag u opnieuw contact op te nemen met uw huisarts voor overleg.