Werkwijze

COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE


Naast GZ-psycholoog ben ik ook cognitief gedragstherapeut. In de behandelingen maak ik meestal gebruik van deze methode voor het behandelen van problemen.


Deze methode is de laatste 20 jaar ontstaan vanuit de al langer bestaande gedragstherapie en cognitieve therapie. De nadruk in deze behandelmethode ligt op het veranderen van het gedrag en de manier van denken van mensen. Denken en gedrag houden vaak de problemen in stand.


In de gesprekken bepaalt de cliŽnt het tempo waarin de behandeling gaat. Ook wordt er meestal in het hier en nu gewerkt. Huiswerkopdrachten maken bijna altijd onderdeel uit van de behandeling.


Voor meer informatie kunt u de website van de VGCT raadplegen www.vgct.nl


EMDR


Regelmatig gebruik ik in de behandeling EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).


EMDR is een relatief nieuwe therapie. Een eerste versie van deze vorm van therapie is beschreven door de Amerikaanse therapeut Francine Shapiro.


Deze behandelvorm is bedoeld voor de behandeling van mensen met een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) en andere traumagerelateerde angstklachten, ontstaan als gevolg van een concrete akelige gebeurtenis, die nog steeds een emotionele reactie oproept.


De bedoeling is dat de gebeurtenis de emotionele lading verliest. Dit gebeurt doordat de therapeut aan de cliŽnt vraagt om aan de gebeurtenis terug te denken en tegelijkertijd een afleidende stimulus aan te bieden. Hierdoor krijgt de schokkende gebeurtenis voor de persoon een plek. Zie voor meer informatie www.emdr.nl


Verder maak ik in mijn behandeling vaak gebruik van Schematherapie. Dit is een vorm van therapie die gericht is op het doorbreken van vastzittende patronen. Deze behandeling blijkt zowel in kortdurende als wat langer durende trajecten te kunnen worden toegepast.