ELP


Wat is een eerstelijnspsycholoog?


Een eerstelijnspsycholoog is een gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) die gespecialiseerd is in het werken in de eerste lijn.


Eerstelijnspsychologen zijn probleemgericht, werken met praktische adviezen en hebben goed contact met huisartsen.


De behandeling van de eerstelijnspsycholoog is gericht op het verhelpen of verminderen van psychische klachten dan wel het voor de cliŽnt beter beheersbaar maken van de problemen. Helaas worden problemen zoals bijvoorbeeld werk en studieproblemen, relatieproblemen, vanuit de overheid opgelegd, niet meer vergoed vanuit de basisverzekering, raadpleeg hiervoor uw polis. U kunt hiervoor dus wel in behandeling komen maar zal de behandeling zelf moeten bekostigen.


Met welke klachten kunt u terecht bij een eerstelijnspsycholoog, die ook vergoed worden vanuit de basisverzekering:


  1. Angsten

  2. Depressie, somberheid

  3. Lichamelijke klachten waarvoor geen duidelijke verklaring is

  4. Dwangmatig handelen of gedachten die steeds terugkomen

  5. Seksuele problemen

  6. Psychische klachten na een traumatische gebeurtenis