Actueel

Actuele informatie betreffende het Coronavirus: op dit moment ontvang ik fysiek cliŽnten in mijn praktijk in den Dolder en Amersfoort.
Het bekostigingsstelsel van de GGZ gaat per 1-1-2022 veranderen. Hierover zo meer.
Sinds september 2020 neem ik uitsluitend cliŽnten aan die zich hebben aan gemeld bij 1np. Deze organisatie heeft met alle verzekeraars contracten af gesloten. Ze koopt voor ons zorg in en faciliteer zodat we kunnen voldoen aan de noodzakelijke voorwaarden. Het is fijn als u van tevoren even contact met mij opneemt per telefoon of mail, zodat ik u kan informeren hoe de aanmelding verloopt. Voor u als cliŽnt heeft dit, behalve een aanmelding bij 1np (www.1np.nl), verder geen consequenties. De zorg wordt, als er aan de juiste diagnose wordt voldaan, geheel vergoed, met uitzondering van de 385,- eigen risico. Om voor verzekerde zorg in aanmerking te komen hebt u een verwijsbrief van uw huisarts nodig met een voorlopige diagnose en een aanmelding voor de GGZ. Mijn tarief voor een gesprek dat niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar is 90,00 ( dit kan het geval zijn als u niet aan een diagnose voldoet die vergoed wordt).
Per 1/1/2022 verandert de bekostiging van de GGZ. Het onderscheid tussen basis GGZ en SGGZ vervalt. Dit heeft niet zozeer consequenties voor de inhoud van de behandeling. De bekostiging van de behandeling wordt voor u inzichtelijker want u ontvangt maandelijks bericht over wat er bij de zorgverzekeraar is gedeclareerd. Het eigen risico blijft voor 2022 hetzelfde: 385,-. Het overige deel van de behandeling wordt als de diagnose onder de te vergoeden zorg valt net als in het verleden door de verzekeraar vergoed.


Vanaf 1/1/2017 zijn wij verplicht door de overheid ons kwaliteitsstatuut op onze website te vermelden.
Als u op de volgende link klikt u op kwaliteitsstatuut.


Vanuit de Nederlandse Zorg Autoriteit zijn wij verplicht onze wachttijd te vermelden.
Op dit moment neem ik voorlopig geen nieuwe cliŽnten aan. Dit hangt samen met de invoering van het nieuwe systeem, hetgeen veel tijd kost. De praktijken van collega's hebben over het algemeen ook weinig ruimte voor nieuwe cliŽnten, dus neem contact met uw huisarts of verzekering op om een psycholoog te vinden met een kortere wachttijd.
In het kader van het privacy beleid conform de wet AVG zijn wij verplicht op onze website een document te plaatsen met ons beleid in dezen. Als u op de volgende link klikt privacybeleid vindt u mijn beleidsdocument.