Actueel

Sinds september 2020 neem ik voornamelijk cliŽnten aan die zich hebben aan gemeld bij 1np. Deze organisatie heeft met alle verzekeraars contracten af gesloten. Ze koopt voor ons zorg in en faciliteert zodat we kunnen voldoen aan de noodzakelijke voorwaarden, die de verzekeraars stellen. Het is fijn als u van tevoren even contact met mij opneemt per telefoon (0653755537) of mail, zodat ik u kan informeren hoe de aanmelding verloopt. Voor u als cliŽnt heeft dit, behalve een aanmelding bij 1np (www.1np.nl), verder geen consequenties. De zorg wordt, als er aan de juiste diagnose wordt voldaan, geheel vergoed, met uitzondering van de 385,- eigen risico. Om voor verzekerde zorg in aanmerking te komen hebt u een verwijsbrief van uw huisarts nodig met een voorlopige diagnose en een aanmelding voor de GGZ. Mijn tarief voor een gesprek dat niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar is 95,00 ( dit kan het geval zijn als u niet aan een diagnose voldoet die vergoed wordt).
Per 1/1/2022 verandert de bekostiging van de GGZ. Het onderscheid tussen basis GGZ en SGGZ vervalt. Dit heeft niet zozeer consequenties voor de inhoud van de behandeling. De bekostiging van de behandeling wordt voor u inzichtelijker want u ontvangt maandelijks bericht over wat er bij de zorgverzekeraar is gedeclareerd. Het eigen risico blijft voor 2024 hetzelfde: 385,-. Het overige deel van de behandeling wordt als de diagnose onder de te vergoeden zorg valt net als in het verleden door de verzekeraar vergoed.


Vanuit de Nederlandse Zorg Autoriteit zijn wij verplicht onze wachttijd te vermelden.
Op dit moment heb ik een maand wachttijd. Echter ik neem op dit moment alleen cliŽnten aan voor korte behandelingen. Het is de bedoeling om in de zomer de praktijk af te bouwen. De praktijken van collega's hebben over het algemeen ook weinig ruimte voor nieuwe cliŽnten, dus neem contact met uw huisarts of verzekering op om een psycholoog te vinden met een kortere wachttijd of langere behandeltijd.