Actueel

Vanaf 1-1-2014 wordt de psychologische behandeling in mijn praktijk als 'product'vergoed, afhankelijk van de diagnose. Dit is ons door de overheid opgelegd. Er is sprake van in principe 3 producten, kort, middel, intensief of bij de meeste verzekeringen vanaf 1-1-2015 chronisch.
Voor het jaar 2019 heb ik opnieuw met alle verzekeraars contracten af gesloten voor behandelingen in de generalistische basis GGZ. Via 1NP kan ik ook voor alle verzekeraars in de SGGZ behandelen. Voor clienten die verzekerd zijn bij CZ/OHRA/Deltaloyd kan ik helaas alleen in de SGGZ behandelen. Mijn behandelingen in de SGGZ verlopen via organisatie 1NP. Zij hebben voor ons met alle verzekeraars contracten voor 2019 af gesloten.
Er zijn twee voorwaarden om voor een maximale vergoeding in aanmerking te komen. De eerste voorwaarde is dat de psycholoog een contract heeft met de zorgverzekeraar van de cliŽnt. Een tweede voorwaarde is dat de cliŽnt in het bezit is van een geldige verwijsbrief van de huisarts, waaraan door de verzekeraar vanaf 2014 nieuwe eisen zijn gesteld. In deze brief moeten de gegevens van de huisarts correct worden aan geleverd en moet er een voorlopige diagnose zijn gesteld. Ook mag de brief niet langer dan 3 maanden voor de intakedatum zijn af gegeven. Mijn tarief voor een gesprek dat niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar is 90,00.
Houdt u er rekening mee dat het verplichte risico van de basisverzekering, maar ook van de SGGZ inhoudt dat u elk jaar eerst een bedrag in 2019: 385,-) zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed.
Vanaf 1/1/2017 zijn wij verplicht door de overheid ons kwaliteitsstatuut op onze website te vermelden.
Als u op de volgende link klikt u op kwaliteitstatuut.


Vanuit de Nederlandse Zorg Autoriteit zijn wij verplicht onze wachttijd te vermelden.
Op dit moment neem ik geen nieuwe cliŽnten aan tot begin september 2019. De praktijken van collega's hebben over het algemeen ook weinig ruimte voor nieuwe cliŽnten, dus neem contact met uw huisarts of verzekering op om een psycholoog te vinden met een kortere wachttijd.
Mijn collega Nienke Reitsma is vanaf 1 april 2015 in Leidse Rijn gaan werken i.v.m. een groter aanbod van cliŽnten aldaar.
In het kader van het privacybeleid conform de wet AVG zijn wij verplicht op onze website een document te plaatsen met ons beleid in dezen. Als u op de volgende link klikt privacybeleid vindt u mijn beleidsdocument.