Intakegesprek


Tijdens het telefonisch aanmeldingsgesprek wordt er een afspraak met u gemaakt voor een intakegesprek. Bij voorkeur vindt het intakegesprek plaats met uw eventuele partner of met uw ouders, als u nog thuis woont.


Voor het intakegesprek hebt u een praktijkfolder die u van tevoren is toegestuurd, kunnen lezen. De belangrijkste praktijkregels, zoals ze in de folder staan, worden nog even kort met u doorgenomen.


Als u akkoord gaat met de praktijkregels wordt u verzocht uw handtekening onder het inschrijfformulier te zetten.Tijdens het intakegesprek wordt er uitgebreid ingegaan op uw klachten. Er wordt gesproken over wat uw klachten precies zijn, wanneer ze ontstaan zijn en of u eerder hulp hebt gehad. Verder wordt er naar uw voorgeschiedenis gevraagd en of u medicijnen gebruikt. Aan het einde van dit gesprek of in het tweede gesprek wordt er een behandelvoorstel gedaan. In dit voorstel wordt aangegeven wat de behandeling zal gaan inhouden en hoeveel gesprekken er vermoedelijk nodig zullen zijn.

Als u daar toestemming voor geeft ( zie Privacy) krijgt de huisarts na de behandeling een brief met daarin kort vermeld hoe de behandeling is verlopen. Ook zal u worden gevraagd of u akkoord gaat met het anoniem aanleveren van uw gegevens aan 2 landelijke databanken, waar beleid wordt w gemaakt voor onze sector. U mag dit weigeren. Ik zal u dan vragen om een formulier ter plekke in te vullen dat u niet mee wilt doen.