Klachten

Klachten over de eerstelijnspsycholoog?


Waar mensen met elkaar werken, kunnen misverstanden ontstaan. Als u ontevreden bent over de hulp, die u krijgt of over de rekening, laat het zo snel mogelijk weten. Zo ontstaat de kans om een oplossing te vinden.


Een rechtstreeks gesprek met mij is vaak de snelste weg naar een oplossing. U kunt ook telefonisch contact opnemen of een brief schrijven.


Vindt u dit te moeilijk of heeft het contact met mij niet het gewenste resultaat, dan kunt u ook terecht bij klachtenfunctionaris van het NIP waar ik ben aan gesloten. Telefoonnummer: 030-8201500Bemiddeling


De klachtenfunctionaris kan eventueel als bemiddelaar optreden. Deze kan overleggen om tot een oplossing te komen. Ook kan deze persoon, als u daarvoor open staat, aanwezig zijn bij een gesprek.


Dit is een kans om er samen uit te komen en het vertrouwen te herstellen.


Andere mogelijkheden


U kunt ook bij andere instanties een klacht indienen: het regionaal tuchtcollege, inspectie e.d. Deze procedures zijn vaak formeel en tijdrovend. Laat u daarom goed voorlichten, bijvoorbeeld door de klachtenfunctionaris. U kunt voor algemene informatie, ondersteuning en advies bij het Informatie-en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) terecht in uw regio of woonplaats. Meer informatie over het IKG krijgt u via www.klachtenopvangzorg.nl of 0900-2437070.

Uw privacy


Uw vragen of klachten worden alleen na uw toestemming gesproken met anderen zoals de psycholoog. Wil de klachtenfunctionaris of de klachtencommissie uw dossier inzien dan kan dat alleen met uw schriftelijke toestemming. Van uw klachten wordt wel een registratie bijgehouden. Deze is alleen door de klachtenfunctionaris of de klachtencommissie in te zien. Zij gebruikt de registratie om hun werk te kunnen doen en om te kunnen signaleren of bepaalde klachten te voorkomen.


Kosten


Wanneer u de klachtenfunctionaris of de klachtencommissie inschakelt, worden u daarvoor geen kosten in rekening gebracht.